Etter dødsfall

Ifølge vietnamesisk buddhistisk tradisjon bør avdødes kropp ligge i ro i minst 72 timer før den stelles. En munk skal i denne tiden resitere tekster for avdøde. Dette kan være vanskelig i praksis og ofte leses det kun i et halvt døgn. Det er ingen spesielle regler for vask av den døde, og helsepersonellet foretar likstellet. Munker og nonner skal svøpes i en gul drakt av en person av samme kjønn. Lekfolk svøpes i hvitt tøy og fingre og tær bindes sammen. I Norge er det vanlig at begravelsesbyrået svøper kroppen. Det er i utgangspunktet ingen strenge tidsbestemmelser med tanke på når avdøde skal begraves i vietnamesisk buddhisme, men det er ønskelig at en munk finner et gunstig tidspunkt for når den døde skal legges i kisten.

I thailandsk buddhisme har de flere aktuelle dager for gravferdsseremonien; den tredje, femte eller den niende dagen etter død.